دستانی تمام بسته

ادامه‌ ...

(( و هو معکم اینما کنتم ))

ادامه‌ ...