سال 1387

دبیرستان علامه حلی طهران

اساتید محترم 

از راست

آقایان:

رزمی_سروری_استاد کاظمی_استاد حلی_محمد رضا پوردستمالچی_خودم_علی مقدم_استاد صادقی

این مطلب توسط علیرضا دلشاد منتشر شده است.